بسته بندی لباس در اسباب کشی (packing clothes for moving) اهمیت زیادی برای کارکنان شرکتهای باربری چالوس و همچنین مشتریان دارد. چرا که لباس ها نیز بخش مهمی از وسایل و لوازم در بسته بندی اثاثیه به حساب می آیند. معمولا بسته بندی لباس و پوشاک جزئی از خدمات باربری و اثاث کشی منزل و […]